5 | Pengajaran Para Rasul

Yesus berkata: “Perkataan-perkataan yang Ku-katakan kepadamu adalah roh dan hidup”.

Di dalam Kisah Para Rasul 2:40 Petrus menasihati ribuan orang yang berkumpul . . . “Berilah dirimu diselamat­kan dari angkatan yang jahat ini”. Mereka yang “menerima perkataannya itu” memberi respon kepada nasihat ini sambil “bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. . . “

APA ITU PENGAJARAN PARA RASUL?

Istilah lain untuk “pengajaran” ialah “doktrin”. Para rasul membuat pengajaran mereka dalam bentuk tulisan .. . yakni Perjanjian Baru. Perjanjian Baru menerangkan serta mengukuhkan Perjanjian Lama . . . jadi pengajaran para rasul berisi seutuhnya FIRMAN ALLAH.

FIRMAN ALLAH ITU APA … DAN FUNGSINYA APA

1. HIDUP
“Perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup” Yoh 6:63.
IA ITU KREATIF
“Oleh firman TUHAN langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulut-Nya segala tentaranya . . . Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi; Dia memberi perintah, maka semuanya ada” Mazmur 33:6,9. Baca juga Ibr 11:3; Yes 55:11; 57:19.

2. AIR” . . . Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman” Ef 5:25-27.

IA MEMBERSIHKAN
“Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu” Yoh 15:3. Baca juga Mzm 119:9.
Kita memulai kehidupan di dalam Kerajaan Allah dengan “dimandikan bersih” secara total oleh Firman Allah.

IA BERTAHAN TETAP BERSIH
“Dalam hatiku aku menyimpan janji (Firman)-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau” Mzm 119:11. Firman Allah bila tertanam di dalam hati kita, akan meluputkan kita dari dosa.

3. TERANG (PELITA)
“Kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu” 2 Ptr 1:19.

IA MENGUNGKAPKAN
a. KITA Ibr 4:12.
b. KR1STUS Yoh 5:39.
c. KITA DI DALAM KRISTUS 2 Kor 5:17; Rm 8:37; Flp 4:13; Ef 1:6.
IA MEMPERLIHATKAN PERBEDAAN DI DALAM DUNIA YANG GELAP Mazmur 19:8; 119:130.

4. MAKANAN
“Manusia hidup bukan dari roti (makanan) saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah” Mat 4:4.
IA MENYEBABKAN PERTUMBUHAN ROHANI
1 Ptr 2:2; 1 Kor 3:1,2; Ibr 5:12-14.
Tujuan Allah bagi setiap kita diungkapkan dalam Efesus 4:13-15.

5. BENIH
Dalam Lukas 8:4-15, Yesus berkata kepada para murid-Nya dalam suatu perumpamaan tentang seorang penabur. Dalam ayat 11, kata-Nya: “Benih itu ialah Firman Allah”. Kehendak Allah bagi hidup kita ialah keberbuahan. Baca Mzm 1:3; 2 Kor 9:10.

6. PEDANG
“Terimalah . . . pedang Roh, yaitu Firman Allah” Ef 6:17. Baca juga Mzm 119:98.
Perhatikan bagaimana Yesus menggunakan “pedang” terhadap si Satan di dalam pencobaan-Nya di padang gurun. (Luk 4:1-14).

7. KUASA DALAM DOA
“Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya” Yoh 15:7.
“Mintalah apa saja yang kamu kehendaki” sesungguhnya berarti “meminta selaku orang yang memiliki
hak – dengan otoritas – untuk menyuruh”. Dan sekarang perkataan kreatif itu ada di dalam MULUT KITA!

8. BETON-DASAR YANG KOKOH
Dalam Mathius 7:24-27 Yesus mengatakan bahwa orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah sebuah gambaran dari orang yang mendengar perkataan-Nya, dan melakukannya. Firman Allah mendirikan beton-dasar yang kokoh di dalam kehidupan kita sehingga hal apapun yang boleh melanda hidup kita, kita akan tetap berdiri tegak kuat.

TUJUAN FIRMAN ALLAH

2 Timotius 3:15-17; 2 Petrus 1:3,4; 2 Korintus 3:3,18.

MENGHAYATI SENDIRI
PENGAJARAN PARA RASUL

1. Coba hayati apa tujuan Firman Allah sebagaimana diungkapkan dalam Mazmur 19:8 dan 119:130.
2. Apa arti pernyataan: “Terimalah . . . pedang Roh”?
3. Bagaimana Firman Allah membantu kita dalam berdoa?
4. Hayatilah makna dari Matius 7:24-27.
Uraikan dengan perkataan anda sendiri cara bagaimana membaca dan mempel­ajari Firman Allah akan pengaruhi hidup pribadi anda.

YAPENRI (Yayasan Pendidikan Rohani Indonesia) P.O. Box 2869, Jakarta Pusat, Indonesia. © ASIAN OUTREACH 1980.