8 | Allah Kerajaan

Datanglah KerajaanMU, jadilah kehendakMU di bumi seperti di sorga. Mat.6: 10.

ALLAH tidak saja senang menjadi besar, tetapi IA juga ingin melakukan sesuatu dengan besar. IA adalah Raja yang memerintah sebuah Kerajaan.
“Tetapi Anak Domba akan mengalahkan mereka, karena IA adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan DIA juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia”. Wah.17:14. Lihat juga Wah.19:16 dan I Tim.6:16.

BANGSA ISRAEL

ISRAEL KELUAR dari Mesir untuk menjadi Kerajaan ALLAH; menghormati DIA sebagai Raja mereka, tetapi mereka menolak ALLAH dan menginginkan seorang raja duniawi.
” . . . tetapi AKUlah yang mereka tolak, supaya jangan AKU menjadi raja atas mereka”. I Sarn.8:5-7; 10:19. ISRAEL MENCARI akan raja yang telah dinubuatkan.
“Lihat, rajamu datang kepadamu; ia adil dan jaya. ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai Zakh.9:9. Lihat juga Yer.23:6,6 dan Yes.9:6,7.
ISRAEL BERUSAHA menjadikan YESUS raja duniawi mereka dan bahkan di saat kematianNYA orang-orang Romawi memperolokNYA selaku seorang raja yang kalah.
“Karena YESUS tahu, bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa DIA dengan paksa untuk menjadikan DIA raja, IA menyingkir pula ke gunung, seorang diri”. Yoh.6: 1 6. Lihat juga Luk.19:37,38; 23:36-38.
ISRAEL MENOLAK ALLAH selaku Raja mereka dengan jalan mengirimkan YESUS ke kayu Salib.
“Kate Pilatus kepada mereka: ‘Haruskah aku menyalibkan rajamu?’ Jawab imam-imam kepala: ‘Kami tidak mempunyai raja selain dari pada Kaiser!’ ” Yoh.19:14-21.

SEBUAH KERAJAAN IMAM-IMAM

Tujuan ALLAH ialah agar Israel menjadi sebuah kerajaan imam-imam.
” , . . berpegang pada perjanjianKU . . kamu akan menjadi bagiKU kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kaukatakan kepada orang Israel”. Kel. 1 9:6,6.

ALLAH telah menetapkan putra sulung di dalam setiap keluarga menjadi seorang pemimpin imamat. Ketika Israel memberontak, ALLAH telah memilih Lewi sebagai suatu suku imamat. 811.8: 1 4- 1 8.

SEBUAH KERAJAAN BARU

Israel terus-menerus menolak ALLAH selaku Raja mereka dan hak istimewa mereka sebagai sebuah bangsa imamat, maka ALLAH menginginkan sebuah kerajaan baru. Mat. 21 :43.

“Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi ALLAH kita”. Wah.5:10; 1:6.
lni berarti bahwa setiap orang harus menjadi seorang imam sebagaimana telah dimaksudkan ALLAH putra sulung dari setiap keluarga Israel menjadi pemimpin di dalam pelayanan imamat.
“Tetapi kamu sudah datang ke . suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung . . “.
Ibr.12:22,23.

SEBUAH KERAJAAN DI DALAM

Israel sudah berusaha mencari sebuah kerajaan duniawi, tetapi konsep ALLAH mengenai kerajaan ialah harus di dalam kita.

“Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila Kerajaan ALLAH akan datang, YESUS menjawab, kataNYA: “Kerajaan ALLAH datang tanpa tanda-tanda Iahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan: Lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana! Sebabsesungguhnya Kerajaan ALLAH ada di antara kamu (di dalam kamu)”. Luk.17:20-21. Lihat juga Yoh.18:36,37.

FUNGSI DARI KERAJAAN IMAM — IMAM

KORBAN PERSEMBAHAN:
“Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena YESUS KRISTUS berkenan kepada ALLAH”. I Pet.2:5.

PEMBERITAAN:
“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan ALLAH Sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari DIA, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangNYA•yang ajaib”. I Pet.2:9.

PEMERINTAHAN:
“Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi ALLAH kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi”. Wah.5:1

IMAM MAHA BESAR
YESUS dijuluki sebagai Raja atas segala raja dan juga sebagai Imam Mahabesar. IA datang untuk mendirikan KerajaanNYA di atas bumi, dan IA diakui sebagai Raja – Raja yang imamat untuk memiliki sebuah Kerajaan imam-imam yang terdiri dari sekalian orang-orang percaya.
” . . dan dari YESUS KRISTUS, Saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi DIA, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahNYA – dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi ALLAH, BapaNYA – bagi DIAlah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin”. Wah.1:5,6. Lihat juga Ibr.4: 1 4.

MENGHAYATI SENDIRI
ALLAH KERAJAAN

1. Kerajaan macam bagaimana yang diinginkan Israel?

2. Kerajaan macam bagaimana yang diinginkan ALLAH?

3. Di mana ALLAH tengah dirikan KerajaanNYA?

4. Apakah tujuan Kerajaan ALLAH di bumi? Heyati tiga hal.

Uraikan dengan perkataan anda sendiri cara bagaimana Kebenaran pengajaran ini akan pengaruhi hidup anda.

YAPENRI (Yayasan Pendidikan Rohani Indonesia) P.O. Box 2869, Jakarta Pusat, Indonesia. 0-5 ASIAN OUTREACH 1980.