4 | Allah Roh Kudus

ALLAH mengadakan sebuah jalan kehidupan melalui ANAKNYA dan menjadikannya kenyataan melalui ROHNYA.

ROH KUDUS DIAKUI SEBAGAI ALLAH

YESUS menghubungkan DiriNYA kepada ROH KUDUS dan meluangkan banyak waktu memperkenalkan ROH KUDUS kepada para muridNYA.
” . . IA menyertai kamu, yaitu ROH Kebenaran . , . kamu mengenal DIA, sebab IA menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. AKU tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. AKU datang kembali kepadamu.” (Yoh.14:16,17,18). Lihat juga Kis.5:3,4,
ROH KUDUS ialah pribadi yang nyata, mempunyai:

Pikiran Rom.8:27; I Kor.2:1 1.
Perasaan Rom.1 5:30; Yes.63:10.
Kemauan Yoh.16:12-15; I Kor.12:11.

YESUS terus menerus membicarakan ROH KUDUS dengan memakai kate penunjuk-pribadi; “IA” dan “DIA”. Yoh.15:26; 16:7.

FUNGSI ROH KUDUS

Semenjak mula pertama ROH KUDUS telah dengan aktip mengambil bagian: DALAM PENCIPTAAN
Kisah penciptaan merupakan sebuah gambar indah mengenai BAPA, ANAK, dan ROH KUDUS yang bekerja bersama-sama dalam kesatuan tujuan.
“Baiklah KITA menjadikan manusia menurut gambar dan rupa KITA.. ” (Kej.1:26). Lihat juga Kej.1:1- 3; Maz. 104:30.

DALAM PENCIPTAAN BARU

YESUS mengadakan secara luas tentang ROH KUDUS dan Yoh.16:7-15 mengungkapkan beberapa aspek penting dari kepribadian dan fungsiNYA.
1. IA dimaksudkan sebagai Penghibur atau Penolong yang berfungsi untuk “diutus datang kepada kita”. (ayat 7). Lihat juga Yoh.14;16,17.
2. IA menginsafkan dunia akan dosa dan tidak percaya mempunyai andil dalam kelahiran baru kita. (ayat 8,9). Lihat juga Yoh. 3:6-8.
3. IA menginsafkan agar kebenaran berada di dalam kita dari mengajar kita berjalan di dalam ROH. (ayat 8,10). Lihat juga Ga1.5:16,25.
4. IA menginsafkan akan penghakiman dari penguasa dunia ini, Setan. Adalah panting untuk berkeyakinan bahwa peperangan telah mutlak dimenangkan bagi kita oleh KRISTUS di kayu Salib. (ayat 8,1 1). Lihat juga Yoh.12:30-32.
5. IA akan mengajar serta memimpin kita ke dalam seluruh Kebenaran, menolong hidup kita akan hal-hal yang akan datang serta juga yang sudah lalu dan yang kini berlangsung. (ayat 12,13). Juga Yoh. 14:26.
6. IA memuliakan dan memberitakan YESUS. ROH KUDUS turut aktip selama pelayanan YESUS di muka bumi; juga pada kematian dan kebangkitanNYA. (ayat 1 4, 1 5).

ROH KUDUS DIUTUS KEPADA ORANG PERCAYA

Walaupun sebelumnya ROH KUDUS sudah aktip di atas dunia, namun setelah YESUS dinaikkan ke Sorga lebih terasa lagi akan KehadiranNYA yang nyata. Lihat Yoh.7:38,39 dan Kis.1:4,5.

ROH KUDUS UNTUK MEMENUHI ORANG PERCAYA

PER MULAAN SEBAGAI SUATU KARUNIA/PEMBERIAN
… maka kamu akan menerima karunia ROH KUDUS. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anakanakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan ALLAH kita”. (Kis.2:38,39).
SETERUSNYA SEBAGAI SUATU PERHUBUNGAN
“. hendaklah kamu penuh dengan ROH, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi TUHAN dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa … ” (Epe.5:18-20).
KUASA YANG DIJANJIKAN
ROH KUDUS dijanjikan oleh BAPA untuk membawa Kuasa kepada hidup orang percaya. Kis. 1:8; Rom.8:11,26.
BAIT/RUMAH ROH KUDUS
ROH KUDUS diberikan kepada kita untuk diam di dalam kita agar melalui kita kehidupan ALLAH dapat diungkapkan.lKor.3:16;1Kor.6:19,20.

DIUBAH OLEH ROH KUDUS

ROH KUDUS datang untuk memerdekakan kita dan mengubah kita menjadi serupa dengan gambar KRISTUS. II Kor.3: 17, 18.
ROH KUDUS sudah diberikan kepada kita. IA memenuhi kehidupan kita, dan kita adalah rumah bagi KehadiranNYA. Sekarang kita dikuatkan untuk:
“Berdiri teguh” dalam kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita. (Ga1.5: 1).
“Berjalan di dalam ROH – hidup oleh ROH”. (Gal.5: 1 6).
“Dipimpin oleh ROH”. (Ga1.5:18)-
Supaya depatlah kita menghasilkan “buah ROH” dalam kehidupan kita. (Ga1.5:22,23).
“Karena semua orang yang dipimpin ROH ALLAH, adalah anak-anak ALLAH”. (Rom.8: 1 4). “Jikalau kita hidup oleh ROH, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh ROH”. (Ga1.5:2 5).

MENGHAYATI SENDIRI
ALLAH ROH KUDUS

1. Apa yang diungkapkan Roma.5:5 mengenai ROH KUDUS?

2. Dalam hal apa ROH KUDUS nampak memiliki kepribadian yang nyata? 3 hal.

3. Cara bagaimana ROH KUDUS menyanggupkan kita menjadi seperti KRISTUS? Coba hayati 8 cara.

4. Galatia 5 menguatkan kita untuk: Hayati 5 kenyataan.

YAPENRI (Yayasan Pendidikan Rohani Indonesia) P.O. Box 2869, Jakarta Pusat, Indonesia. CO ASIAN OUTREACH 1980